top of page

ENERJİ

Yeşil Enerji Türbinleri

Enerji birçok biçimde var olabilir:

Doğa bilimlerinin içerisinde, çeşitli enerji biçimleri tanımlanabilir.

  • Kimyasal enerji: Yemek, pil vb. maddelerdeki depolanmış enerjidir.

  • Isı enerjisi: Atomların hareketinin enerjisidir.

  • Potansiyel enerji: Bir maddenin durumuna göre sahip olduğu enerjidir (yokuştaki tekerlek, esnetilmiş lastik veya havada tutulan top gibi).

  • Kinetik enerji: Bir maddenin bir yerden başka bir yere gitmek veya dönmek için ihtiyaç duyduğu enerji türüdür.

  • Mekanik enerji: Potansiyel enerji ile kinetik enerjinin toplamıdır.

  • Elektrik enerjisi: Elektronların hareketlerinden kaynaklanan enerjidir.

  • Manyetik enerji: Sadece metallerin sahip olabildiği, atomların dizilimine bağlı çekme veya itme hareketine dönüşebilen enerjidir.

  • Nükleer enerji: Atomların içlerinde sakladıkları enerjidir.

  • Işık enerjisi: Fotonların dalga halinde oluşturduğu enerjidir.

  • Ses enerjisi: Canlıların duyma organı tarafından algılanabilen enerji türüdür.

Yukarıdaki liste, enerjinin muhtemel listesi tamamlamak zorunda değildir. Ne zaman doğa bilimcileri enerji korunumu yasası ile çelişen bir olay keşfederlerse, durumu açıklayacak yeni biçimler eklenebilir.

Isı ve iş, sistemin özelliklerini göstermemeleri fakat transfer edilen enerji süreçlerinde olmalarından dolayı özel durumlardır. Genellikle, bir cisimde ne kadar ısı ya da işin bulunduğunu ölçemeyiz fakat bunun yerine belirli yollarla, verilen durumun olduğu sırada, sadece cisimler arasında transfer edilenin ne kadarının enerji olduğudur.

bottom of page