top of page
Bilim Laboratuvarı

KİMYA

Kimya, maddenin yapısını, özelliklerini, birleşimlerini, etkileşimlerinitepkimelerini araştıran ve uygulayan bilim dalıdır. Kimya bilmi daha kapsamlı bir ifadeyle maddelerin özellikleriyle, sınıflandırılmasıyla, atomlarlaatom teorisiylekimyasal bileşiklerlekimyasal tepkimelerlemaddenin hâlleriylemoleküller arası ve moleküler kuvvetlerle, kimyasal bağlarlatepkime kinetiğiylekimyasal dengenin prensipleriyle vb konularla ilgilenir. Kimyanın en önemli dalları arasında analitik kimyaanorganik kimyaorganik kimyafizikokimya ve biyokimya sayılır.

bottom of page